Slide 1 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
blog post image

Anadili, birey için sadece duygu, düşünce ve isteklerini bildirmek amacıyla kullandığı bir araç değil, aynı zamanda onu, içinde bulunduğu toplumun bir üyesi yapacak, toplumla özdeşleştirecek, ona sosyal kişilik kazandıracak bir araçtır.

Bilim bilmeye, sanat yapabilmeye dayanır. Bu olgunun bilincine varmış birey, doğru, akıcı, rahat ve güzel konuşmanın, yetinin ötesinde öğrenmeye dayalı bir sanat olduğunu anlamakta güçlük çekmez.

blog post image

Toplumumuzda en çok eleştirilenlerin başında, iletişim becerisindeki eksiklik gelmektedir. Türkiye'de ulusal, kablolu, bölgesel ve yerel televizyon kuruluşlarının sayısı 250'nin üzerindedir. Ulusal, bölgesel ve yerel radyoların sayısıysa 1000'i bulmaktadır.
Ayrıca, Şubat-2010 verilerine göre, 9 ulusal kanalda 45 dizi yayınlanmaktadır. Bir dizide, kamera önü ve arkasında en az 60 kişilik ekip görev almakta, bazı dizilerde bu kadro 100 kişiye kadar çıkabilmektedir. Kaldı ki, sözü edilen rakamlar, bölüm bölüm değişen figüranların sayısı değerlendirilmeden hesaplanmıştır.  Bu kadar geniş bir sektörü oluşturan sinema ve dizi oyunculuğu her geçen yıl cazibesini arttırarak gelişmektedir.

blog post image

Sinema ve dizi film yapımcıları gerek eğitimli, gerekse kendini seslendirebilen oyuncu adaylarına öncelik verdiği doğaldır. Son yıllarda herkesin farkettiği ve eleştirdiği ana konulardan birisi, filmlerin niteliksiz seslendirildiğidir. Nedeniyse, birkaç yıl öncesine kadar ağırlıklı olarak Tiyatro Sanatçılarının ayrıca seslendirme mesleğiyle ilgilenirken, son yıllarda dizi film ve sinema oyunculuğuna yönelmişler ve seslendirme yönetmenleri nitelikli seslendirme sanatçısı bulmakta güçlük çekmeye başlamalarıdır.

blog post image

Bu ölçüde geniş bir sektör olan, radyo ve televizyonlarda yaşanan ortak sorun, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanamamasıdır.

T.C.M.E.B Özel Başkent İletişim Bilimleri Akademisi, Devlet Tiyatroları Sanatçısı, TRT kökenli spiker ve sunucular ile dilbilimcilerden oluşan eğitim kadrosuyla; gerek Türkçe'yi güzel ve etkili konuşma becerisini, gerekse spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk meslek becerilerini kazandırmak amacıyla DİKSİYON, SPİKERLİK, SUNUCULUK, SESLENDİRME, OYUNCULUK eğitimleri düzenleyen bir okuldur.